Home > Dell Update > Dell Graphic Drivers Updates

Dell Graphic Drivers Updates

Contents

Updates voor drivers en applicaties kunnen waarschijnlijk helpen bij het volgende: - Prestatieverbeteringen- Meer compatibiliteit- Oplossen van kleine problemen Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Probeer het opnieuw. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven Intel Graphics Driver Dit pakket bevat de driver voor Intel Graphics 2000/2500/3000/4000 en wordt ondersteund op de modellen Latitude, OptiPlex en Precision met de volgende Windows-besturingssystemen: Windows 7 (32-bits) en Windows his comment is here

De in de fabriek geïnstalleerde Dell software kan worden gedownload via: Dell Digital Delivery - Biedt een eenvoudige en nieuwe manier om software aan te schaffen bij aankoop van een pc. In Device Manager, locate the device that needs a driver rollback. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Dell Digital Locker - Dell Digital Locker allows you to view and manage your products, software, and licensing information in one location. http://www.dell.com/support/home/us/en/19?app=drivers

Dell Product Support Page

Right-click on the device's name or icon and select Properties. Via Mijn downloads van Dell kunt u deze softwaretitels downloaden naar uw harde schijf. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Dell Digital Locker - Dell Digital Locker allows you to view and manage your products, software, and licensing information in one location.

Raadpleeg het Microsoft Knowledge Base-artikel Foutcodes in Apparaatbeheer in Windows voor meer informatie.Terug naar boven Wat moet ik doen als in Windows Apparaatbeheer bij één of meer items Onbekend apparaat staat? De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Dell Update Application For more information, refer to the Dell knowledge-base article My Dell Downloads & My Locker - Frequently Asked Questions.

Als u de drivers installeert op hetzelfde apparaat waarop u ze aan het downloaden bent, hoeft u geen ISO-image te maken en kunt u de bestanden gewoon downloaden en installeren.   Refer to the Dell knowledge-base article Dell System Detect for more information. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. check this link right here now U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

Type devmgmt.msc in the run dialog box. Dell Driver Update Utility Volg deze stappen om 32-bits drivers te downloaden voor uw Dell pc: Ga naar de Dell website Drivers en downloads. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Click System.

Dell Update Windows 10

Identify your Dell product by clicking on Detect Product. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Dell Product Support Page De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Dell Update Software All it takes is an internet connection and a few minutes — so you can enjoy the customization Dell stands for, without the wait, and get right back to work.

Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. this content Probeer het opnieuw. Refer to the informational videos section in this knowledge-base article for a video guide on how to download and install device drivers from Dell Drivers & Downloads website. Opmerking: Sommige apparaten worden mogelijk niet standaard weergegeven in deze lijst. Dell Update Utility

Once the PC has rebooted, Microsoft Windows will automatically detect and attempt to reinstall the device driver. Raadpleeg het Dell Knowledge Base-artikel Drivers opnieuw installeren in de juiste volgorde voor meer informatie.Terug naar boven Hoe kan ik een driver bijwerken? Terug naar boven Wat zijn de verschillende drivercategorieën op de Dell website Drivers en downloads? weblink Zoek de apparaatdriver in de categorieën die staan vermeld op de downloadpagina.

In sommige gevallen kan u gevraagd worden om de driver opnieuw te installeren of bij te werken als u problemen ondervindt met een specifiek apparaat. Dell Update Manager DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. De Dell Update software wordt ondersteund voor Inspiron, Vostro en XPS en Alienware pc's met Microsoft Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10.

Via Mijn downloads van Dell kunt u deze softwaretitels downloaden naar uw harde schijf.

ZPE.exe41.6MB466 Free Download >> Vostro Desktop 230 Driver Broadcom_57XX-... 117.exe53.2MB1,691 Free Download >> Dell Precision WorkStation M20 DriverDell Precision WorkStation M70 DriverInspiron 1200 DriverInspiron 2200 DriverInspiron 6000 DriverInspiron 9200 DriverInspiron 9300 In some instances, an updated device driver might enable new features for the hardware as provided by the manufacturer. For more information, refer to the Dell knowledge-base article How do I use Dell Digital Delivery?. Dell Update Application Windows 10 Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

Voordat u de andere apparaatdrivers installeert, moet u eerst de chipsetdrivers installeren. Refer to the informational videos section in this knowledge-base article for a video guide on how to download and install device drivers from Dell Drivers & Downloads website. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. check over here Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw.

from a single location. Blader naar de locatie waar u het bestand hebt gedownload en dubbelklik op het nieuwe bestand.2. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest

Browse our organized Dell Computer Video / Graphics product driver database below to find the driver that meets your specifications or scan your PC to update your drivers automatically with one Systeemanalyse/Drivers detecteren op de Dell website Drivers en downloads stelt automatisch de servicetag en systeemconfiguratie van uw Dell pc vast. Or, you may also visit the device manufacturer's website to download and install the latest device driver. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden.