Home > Mouse Driver > Dell Logitech Usb Optical Mouse Driver

Dell Logitech Usb Optical Mouse Driver

Contents

De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. my review here

Write down this path so the executable (I.e.Setup.exe) file can be found later.3. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken.

Dell Usb Mouse Driver Windows 7

After I posted, I found "Device Manager" and the Properties sheet for the Mouse, and to my surprise it showed two Microsoft files in C:\WINDOWS\System32\Drivers. The file icon appears on your desktop.Install1.Double-click the new icon on the desktop labeled R140482.EXE.2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R140482. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

Posted by RoHe on 4 Oct 2016 17:23 Press/hold the button on the USB dongle and then press the Refresh button on the mouse. Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Dell Xn966 Mouse Driver Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw

Posted by PETER345 on 12 May 2008 22:05 Verified Answer Verified by $verifiedBy.DisplayName You shouldn't need any drivers for a plain-old 3 button mouse.  Windows should handle it fine with the Dell Usb Optical Mouse Driver Take a Q-tip and carefully clean the lens on the bottom of the mouse where the beam shines out. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software.

I tried my neighbors mice one of which has software she could not find and it did not work, and the other worked fine but would not allow me to type Dell Logitech Mouse Wm514 Double-click the new icon on the desktop.2. Other than the erratic mouse, all is well. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en

Dell Usb Optical Mouse Driver

Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest Get More Information Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Dell Usb Mouse Driver Windows 7 Probeer het opnieuw. Dell Optical Mouse Driver Windows 10 Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. this page After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Dell Usb Mouse Driver Windows 7 64 Bit

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. http://artlibaba.com/mouse-driver/dell-logitech-bluetooth-mouse-driver.php Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.

Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Dell Mouse Driver Windows 7 U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software

OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

John Howard/Photodisc/Getty Images Related Articles 1 [Mouse Driver] | How to Uninstall a Mouse Driver on a Computer 2 [Dell USB Mouse] | How to Use a Dell USB Mouse on Versie Versie A03, A03 Categorie Muis, toetsenbord en invoerapparaten Releasedatum 27 okt 2008 Laatst bijgewerkt op 21 mrt 2014 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R164210.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 33 MB Format-omschrijvingDeze bestandsindeling U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. M-uvdel1 Mouse I know that when this began I pressed the button on the flash drive and the issue cleared up, temporarily.

Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. http://artlibaba.com/mouse-driver/dell-logitech-bluetooth-travel-mouse-driver.php U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. If the Download Complete window appears, click Close.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

Posted by RoHe on 13 May 2008 0:15 You could try using a different mouse pad, or none. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.

U stemt ermee in om deze wetten na te leven. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve

I did not feel confident about those tests. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Dit kan enkele minuten duren. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.

Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken,