Home > Touchpad Driver > Dell Multi-touch Touchpad Drivers

Dell Multi-touch Touchpad Drivers

Contents

Klik op de knop Start en daarna op Uitvoeren.7. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Voorbereiden op downloaden... http://artlibaba.com/touchpad-driver/dell-multi-touch-trackpad-driver.php

Wanneer het venster Bestand downloaden verschijnt, klikt u op Opslaan of Dit programma opslaan op schijf. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Dit kan enkele minuten duren. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.

Dell Multi Touch Touchpad Driver Windows 10

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. If the Download Complete window appears, click Close.

Het venster Opslaan in wordt weergegeven.3. Er is een probleem opgetreden. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Dell Inspiron Touchpad Driver Windows 7 Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”).

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=MD5G5 Wanneer het venster Bestand downloaden verschijnt, klikt u op Opslaan of Dit programma opslaan op schijf.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Precision Touchpad Driver Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.

Dell Touchpad Gestures Windows 10

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=202PY DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Dell Multi Touch Touchpad Driver Windows 10 BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Dell Touchpad Driver Windows 10 Download U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de

Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Get More Info Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Dell Alps Touchpad Driver Windows 10

ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file.2. useful reference U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd.

Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past. Dell Touchpad Download Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Download en installeer alle geïdentificeerde vereisten die in het dialoogvenster worden weergegeven voordat u verdergaat.4.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer.

Voorbereiden op downloaden... De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Dell Touchpad Driver Windows 7 Probeert u het later nog eens.

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. this page MD5: fa404d4158b4f84b998e29e2515d4a56 SHA1: 24f06febc282e0e8fce9580438d61785a6702877 SHA-256: f985bd82d7cde4b5ad48e44346039c2c0c6e262c7c0cde5ebde9dba5095bfc53 Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Andere versies 8.1206.101.110,A07 23 apr

U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Als het venster Self-Extractor na het uitpakken van het bestand nog open is, sluit u dit.6. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6.

When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.Installation1. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen.

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Noteer dit pad zodat u het uitvoerbare bestand (bijvoorbeeld Setup.exe) later kunt terugvinden.3. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.

Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer.